Ranglijst routes

Van alle beschreven routes wordt een ranglijst gemaakt. De puntentelling gebeurt op basis van de eerder gegeven definitie van een doorgaande fietsroute, per onderdeel kan 20 punten gescoord worden:

  • Altijd voorrang
  • Geen obstakels waarvoor afgeremd hoeft te worden
  • Asfalt
  • Goede bewegwijzering

Verder telt de verhouding tussen de lengte van de route en de hemelsbrede afstand tussen begin en eindpunt. 110%, dus maximaal 10% omrijden wordt op 20 punten gewaardeerd. Elke 2% meer kost een punt.

Bij de categorieen voorrang en obstakels worden de verschillende situaties geclassificeerd als licht, middel of zwaar. Een stoplicht zal in de categorie voorrang altijd minstens middel scoren, terwijl voorrang geven aan fietsers hooguit licht is, daar waar het voor een drukke autoweg zwaar is. Een obstakel die voorkomen had kunnen worden krijgt minstens middel. Een obstakel of voorrangssituatie in de categorie zwaar telt 3 keer zo zwaar als de lichte, waar de middel-categorie, je raadt het al, tweemaal de score zal zijn. En dit alles naar rato van de lengte van de route natuurlijk.

Bij asfalt kan het percentage van het geasfalteerde gedeelte van de route maal 20 punten gescoord worden.

Voor de bewegwijzering telt het criterium dat er op elk moment op de hele route goed leesbare bordjes (ja, ook bij 30 km/u) horen te staan, afslagen dus ook redelijk op tijd leesbaar aangegeven.

Deze 5 categorien met elk twintig punten definieren score van de doorgaande fietsroute. Bij 100 punten is er dus sprake van een Echte Doorgaande Fietsroute. De queste van deze site is dus in Nederland deze E.D.F. met minstens 100 basispunten te vinden.

Verder is het mogelijk om per route wat bonuspunten te verdienen als:

  • Hinder van auto’s (max. 10 punten) en brommers (max 10 punten) onmogelijk is.
  • De route door of langs een dorp af stadskern loopt (max 10 punten)
  • De verhouding afstand met hemelsbrede afstand onder de 110% ligt (1 punt per procent)

Voor een stukje hilariteitsbevordering zal ook de slechtste route uitgebreid in het zonnetje worden gezet.

Scorebord

Route  Afstand Basispunten Bonuspunten Totaal
F12 Zoetermeer – Gouda 16,12 km 78 14 92
F6 Almere – Amsterdam zuidoost v.v. 23,66 km 77 10 87
F235 Amsterdam – Purmerend v.v. 16,24 km 77 10 87
F13 Delft – Rotterdam v.v.  13,10 km 76,5 14 90,5
F44 Leiden Den Haag 13,02 km 75 14 89
F58 Breda Etten Leur v.v.  9,06 km 72 14 86
F206 Leiden Zoetermeer v.v. 14,71 km 70 13 83
F1 Deventer – Apeldoorn vv 14,55 km 70 13 83
F200 noord Haarlem noord -Amsterdam west vv 15,58 km 69,5 10 79,5
F12 Den Haag – Zoetermeer 12,3 km 69 15 84
F5 Haarlem – Hoofddorp CS – Aalsmeer 18,42 km 64 14 78
  F2 Amsterdam – Breukelen  23,05 km 70 8 78
F27 Utrecht noordoost – Hilversum v.v. 14,13 km 67 12 79
F200 Haarlem noord – Amsterdam west  14,72 km 69 8 77
F4 Leiden – Den Haag 15 km 65 12 77
F2 Breukelen – Utrecht Jaarbeurs 12,69 km 62 12 74
F2 Nieuwegein – Utrecht Jaarbeurs 6,61 km 66 8 74
F35 Hengelo – Enschede vv 8,13 km 58 12 70
F10 Amsterdam west – Amsterdam oost  10,37 km 50 10 60